Sumarul proiectului

Integrarea redusă a zonei transfrontaliere România-Bulgaria în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și mobilitatea forței de muncă, în comparație cu media existentă la nivel european, este determinată de numărul mic de inițiative comune care vizează îmbunătățirea acestei situații în ceea ce privește: statistici/informații comune privind ocuparea forței de muncă și mobilitatea forței de muncă în zona de graniță; acțiuni comune pentru activarea forței de muncă pentru mobilitate în zona de graniță; parteneriate public-privat pentru a determina problemele regionale ale pieței forței de mun