ПЪРВА РАБОТНА СРЕЩА НА ТРАНСГРАНИЧНАТА МРЕЖА ОТ 20.07.2017

ПЪРВА РАБОТНА СРЕЩА НА ТРАНСГРАНИЧНАТА МРЕЖА