ПОКАНА ЗА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ЗАТВОРИ НА ПРОЕКТА Единни за общ пазар на труда: Интегриран подход към трудовата мобилност в трансграничния регион Румъния - България

На 25.05.2018 г. ще се проведе заключителната конференция по проект "Единни за общ пазар на труда: интегриран подход към трудовата мобилност в трансграничния регион Румъния - България"
Конференцията ще се проведе в хотел Sud, Гюргево, Румъния започва в 11.00 часа
Моля, изпратете Вашето намерение да участвате в ghenadieg@yahoo.com до 24.05.2018

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ЧЕТВЪРТИ ТРАНСГРАНИЧНА ТРУДОВА БОРСА

На 19 и 20 април 2018г.  в гр. Александрия, Румъния, Поливалентна зала Александрия, ще се проведе Трансгранична трудова борса, в която ще участват български и румънски предприемачи. Целта на събитието е да се даде възможност на младите хора и на гражданството да се запознаят с актуални възможности за работа и практики да се засили връзката между теория и практика, както и трудовата мобилност в трансграничния регион.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ТРЕТА ТРАНСГРАНИЧНА ТРУДОВА БОРСА

На 6 и 7 март 2018г. /вторник и сряда/ в гр. Русе, Доходно здание, ще се проведе Трансгранична трудова борса, в която ще участват български и румънски предприемачи. Целта на събитието е да се даде възможност на младите хора и на гражданството от Русенска област да се запознаят с актуални възможности за работа и практики да се засили връзката между теория и практика, както и трудовата мобилност в трансграничния регион.

ДОКЛАД ОТ ПЪРВА ТРАНСГРАНИЧНА ТРУДОВА БОРСА - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Европейски информационен център (България) и нейният партньор Фондация EMMA (Румъния),организираха първата трансгранична трудова борса и форум за кариерно развитие, която се проведе на 18 и 19 октомври 2017 г. във Библиотечно-информационния център на ВТУ "Св.св Кирил и Методий", Корпус 5.

ТРЕТА СРЕЩА НА ТРАНСГРАНИЧНА МРЕЖА - РУСЕ

Европейски информационен център (България) и нейният партньор Фондация EMMA (Румъния) организираха в Русе трета среща на трансграничната мрежа на компании за набиране на персонал, местни власти и професионал

ВТОРА СРЕЩА НА ТРАНСГРАНИЧНАТА МРЕЖА

Фондация ЕММА(Румъния),водещ партньор в проекта Обединени за общ пазар на труда:интегриран подход за трудова мобилност в трансграничната зона между Румъния и България, заедно със своя партньор-Европейския Информационен Център (България),на 28 юли 2017 организира в Гюргево втората среща на трансграничната мрежа от местни власти, посреднически компании за наемане на персонал и професионални училища.

ПЪРВА РАБОТНА СРЕЩА НА ТРАНСГРАНИЧНАТА МРЕЖА

Първа работна среща в България по трансграничния проект „Обединени за общ пазар на труда: интегриран подход за трудова мобилност в трансграничния регион между Румъния и България” домакинства днес Областната администрация във Велико Търново, на 20.07.2017. „Убедена съм, че дейностите ще помогнат за решаване на проблемите на трудовия пазар в двата региона – Велико Търново и Русе от българска страна, Гюргево и Телеорман от румънска.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ СЛУЧАЙ НА ОБЩАТА ИДЕИ ЗА УТОЧНЯВАНЕ НУЖДИТЕ И ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА В ТРАНСГРАНИЧНАТА ЗОНА МЕЖДУ РУМЪНИЯ И БЪЛГАРИЯ

Фондация EMMA (Румъния) и нейният партньор, Европейски информационен център (България) организира провеждането на презентация случай на съвместно проучване на нуждите и изискванията на пазара на труда в региона на Румъния-България трансгранично сътрудничество, на 30 юни 2017 на ул. Младежки не. 3, Гюргево, в хотел South - зала, като се започне в 10:00 А.М ..