ДОКЛАД ОТ ПЪРВА ТРАНСГРАНИЧНА ТРУДОВА БОРСА - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Европейски информационен център (България) и нейният партньор Фондация EMMA (Румъния),организираха първата трансгранична трудова борса и форум за кариерно развитие, която се проведе на 18 и 19 октомври 2017 г. във Библиотечно-информационния център на ВТУ "Св.св Кирил и Методий", Корпус 5.

ТРЕТА СРЕЩА НА ТРАНСГРАНИЧНА МРЕЖА - РУСЕ

Европейски информационен център (България) и нейният партньор Фондация EMMA (Румъния) организираха в Русе трета среща на трансграничната мрежа на компании за набиране на персонал, местни власти и професионал

ВТОРА СРЕЩА НА ТРАНСГРАНИЧНАТА МРЕЖА

Фондация ЕММА(Румъния),водещ партньор в проекта Обединени за общ пазар на труда:интегриран подход за трудова мобилност в трансграничната зона между Румъния и България, заедно със своя партньор-Европейския Информационен Център (България),на 28 юли 2017 организира в Гюргево втората среща на трансграничната мрежа от местни власти, посреднически компании за наемане на персонал и професионални училища.

ПЪРВА РАБОТНА СРЕЩА НА ТРАНСГРАНИЧНАТА МРЕЖА

Първа работна среща в България по трансграничния проект „Обединени за общ пазар на труда: интегриран подход за трудова мобилност в трансграничния регион между Румъния и България” домакинства днес Областната администрация във Велико Търново, на 20.07.2017. „Убедена съм, че дейностите ще помогнат за решаване на проблемите на трудовия пазар в двата региона – Велико Търново и Русе от българска страна, Гюргево и Телеорман от румънска.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ СЛУЧАЙ НА ОБЩАТА ИДЕИ ЗА УТОЧНЯВАНЕ НУЖДИТЕ И ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА В ТРАНСГРАНИЧНАТА ЗОНА МЕЖДУ РУМЪНИЯ И БЪЛГАРИЯ

Фондация EMMA (Румъния) и нейният партньор, Европейски информационен център (България) организира провеждането на презентация случай на съвместно проучване на нуждите и изискванията на пазара на труда в региона на Румъния-България трансгранично сътрудничество, на 30 юни 2017 на ул. Младежки не. 3, Гюргево, в хотел South - зала, като се започне в 10:00 А.М ..

ПОКАНА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ТРАНСГРАНИЧНА МРЕЖА "ОБЕДИНЕНИ ЗА ОБЩ ПАЗАР НА ТРУДА"

Фондация EMMA (Румъния) в партньорство с Европейски информационен център (България), имат удоволствието да Ви поканят да се присъедините към създаването и активирането на Трансграничната мрежа "Обединен за общ пазар на труда", която си поставя за цел да насърчи развитието на румънско-българското сътрудничество по отношение на заетостта и трудовата мобилност в области Гюргево и Телеорман в Румъния и в области Русе и Велико Търново в Българи

КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СТАРТИРАНЕ НА ПРОЕКТ Обединени за общ пазар на труда: интегриран подход за трудова мобилност в трансграничния регион на Румъния и България

В сряда, 03.05.2017, в хотел Сюд, Гюргево, се проведе конференция за обявяване на началото на проект “Обединени за общ пазар на труда: интегриран подход за трудова мобилност в трансграничния регион на Румъния и България” проектен code 16.4.2.054, ROBG – 131, който ще бъде осъществяван от Фондация EMMA (Румъния) в партньорствот с Европейски информационен център (България).