Sumarul proiectului

Locuri de muncă în zona de cooperare transfrontalieră România – Bulgaria din județele Giurgiu și Teleorman și districtele Ruse și Veliko Tarnovo.

 

Integrarea redusă a zonei transfrontaliere România-Bulgaria în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și mobilitatea forței de muncă, în comparație cu media existentă la nivel european, este determinată de numărul mic de inițiative comune care vizează îmbunătățirea acestei situații în ceea ce privește: statistici/informații comune privind ocuparea forței de muncă și mobilitatea forței de muncă în zona de graniță; acțiuni comune pentru activarea forței de muncă pentru mobilitate în zona de graniță; parteneriate public-privat pentru a determina problemele regionale ale pieței forței de muncă; campanii de conștientizare puternice privind oportunitățile de angajare pe întreg teritoriul zonei de graniță.

Având în vedere nevoile identificate mai sus, obiectivul proiectului constă în facilitarea mobilității forței de muncă în zona de cooperare transfrontalieră România – Bulgaria, prin intermediul unei abordări holistice, care conectează administrațiile publice locale cu mediul privat și cetățenii din zona de graniță dintre cele două țări, respectiv din județele Giurgiu și Teleorman (România) și districtele Ruse și Veliko Tarnovo (Bulgaria). Proiectul va utiliza o contribuție totală a UE de 446.213,59 Euro și va fi utilizat în implementare de Fundația EMMA împreună cu Centrul European de Informare.

Acest obiectiv va fi realizat prin: constituirea unei rețele comune în zona de graniță, având ca membri autorități publice locale, companii de recrutare a forței de muncă și școli profesionale; consiliere profesională pentru tinerii din ambele regiuni; o campanie de conștientizare pentru promovarea oportunităților de angajare pe întreg teritoriul de graniță; o platformă online de joburi disponibile în zona de graniță, precum și pentru interconexiunile economice între părțile interesate din cele două țări.

Prin implementarea proiectului, vor fi create metode și instrumente comune pentru creșterea mobilității forței de muncă și vor fi implementate activități în cadrul cărora vor fi implicați direct peste 1.000 de beneficiari.