EVENIMENT DE PREZENTARE A STUDIULUI COMUN PRIVIND NEVOILE SI CERINTELE PIETEI MUNCII DIN REGIUNEA TRANSFRONTALIERA ROMANIA-BULGARIA

Fundația EMMA (România) și partenerul său, Centrul European de Informare (Bulgaria), au organizat evenimentul de prezentare a studiului comun privind nevoile și cerințele pieței muncii din regiunea de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria, pe data de 30 Iunie 2017, în Str. Tineretului nr. 3, Giurgiu, la Hotel Sud – Sala Mare, începând cu ora 10:00.

Prin realizarea acestui studiu sociologic, s-a urmărit cunoașterea caracteristicilor pieței muncii din zona de implementare a proiectului (județele Giurgiu și Teleorman din România și districtele Ruse și Veliko Tarnovo din Bulgaria), aceasta fiind esențială pentru obținerea unor rezultate semnificative în implementarea următoarelor activități din cadrul proiectului. Elaborarea studiului a implicat parcurgerea următoarelor etape majore:

 1. Activităţi de organizare şi pregătire a studiului
 • Colectarea de informaţii cu privire la piaţa forţei de muncă din judeţele Giurgiu şi Teleorman (România) și districtele Ruse și Veliko Tarnovo (Bulgaria), incluzând: informaţii din bazele de date existente, reflectând dinamica pieţei forţei de muncă şi dezvoltarea economică, în perioada 2007-2017; informaţii cu privire la proiectele implementate din fonduri publice în regiunea de graniţă, în cadrul cărora au fost create baze de date şi cercetări similare, în perioada 2007-2017;
 • Colectarea de informaţii şi pregătirea unor liste detaliate cu entităţi reprezentative aparţinând categoriilor de stakeholderi relevanți: autorităţi publice locale relevante în domeniul forţei de muncă; şcoli profesionale; companii (angajatori relevanţi); ONG-uri active cu interes în domeniul ocupării forţei de muncă; firme de recrutare;
 • Pregătirea modelelor de chestionare pentru fiecare dintre cele 6 categorii de stakeholderi prevăzute;
 • Elaborarea instrucţiunilor specifice de eşantionare şi aplicare a chestionarelor;
 • Selectarea entităţilor care vor fi intervievate şi motivarea alegerii acestora.
 1. Activităţi de culegere şi introducere a datelor
 • Aplicarea instrumentelor de cercetare în teren;
 • Monitorizarea permanentă a activităţilor din teritoriu, intervenţie pentru corectare;
 • Colectarea instrumentelor de cercetare.
 1. Activităţi de analiză a datelor
 • Procesarea datelor;
 • Analiza statistică;
 • Concluzii;
 • Raport calitativ şi cantitativ;
 • Recomandări.