INVITATIE DE ADERARE LA RETEAUA TRANSFRONTALIERA „UNITI PENTRU O PIATA A MUNCII COMUNA”

Fundația EMMA (România) împreună cu partenerul său, Centrul European de Informare (Bulgaria), are deosebita plăcere de a vă invita să aderați la fondarea și activarea rețelei transfrontaliere „Uniți pentru o Piață a Muncii Comună”, care va avea scopul de a încuraja dezvoltarea zonei de cooperare România-Bulgaria în ceea ce privește ocuparea și mobilitatea forței de muncă în județele Giurgiu și Teleorman din România și districtele Ruse și Veliko Tarnovo din Bulgaria.

Astfel, ne exprimăm dorinţa de a vă avea alături de noi în demersurile următoare, ca parteneri constanţi, întrucât expertiza şi experienţa dumneavoastră vor aduce o contribuţie semnificativă pentru evoluţia proiectului pe care îl coordonăm, inclusiv în ceea ce privește asigurarea sustenabilității acestuia. Prin aderarea la această rețea, vă veți alătura unui număr de cel puțin 30 autorități publice locale, școli vocaționale și firme de recrutare din cele două țări, care vor avea obiective comune și vor putea dezvolta împreună proiecte ulterioare în domeniul ocupării forței de muncă.

Rețeaua va avea un impact major pentru membrii acesteia și pentru comunitățile vizate implicit prin contribuția la implementarea viitoarelor activități ale proiectului, respectiv:

  • Diseminarea celor 2 ghiduri de angajare transfrontalieră (al angajatului si al angajatorului);

  • Încurajarea participării șomerilor și a absolvenților de școli vocaționale la cele 4 târguri de job-uri care vor fi organizate în cadrul proiectului;

  • Recomandarea utilizării platformei transfrontaliere online de joburi.

Pe parcursul implementării proiectului, vor fi organizate 4 întâlniri ale rețelei transfrontaliere (2 în România și 2 în Bulgaria), în cadrul cărora vor fi discutate problemele cu care se confruntă membrii acesteia raportat la tendințele pieței muncii, cerințele actuale existente pe piața muncii și oportunitățile de îmbunătățire și dezvoltare ale regiunii transfrontaliere.

Primele 2 întâlniri se vor desfășura în luna Iulie 2017, după cum urmează:

  • 20 iulie 2017, în localitatea Veliko Tarnovo.

  • 28 iulie 2017, în localitatea Giurgiu.

Membrii din România ai rețelei vor beneficia de asigurarea tuturor costurilor de deplasare, cazare și hrană implicate de cele 2 întâlniri care vor fi organizate în Bulgaria, pentru o singură persoană delegată. Pentru evenimentele care se vor desfășura în România, este necesară prezența a minim 2 persoane din cadrul fiecărei instituții membre.

Pentru a putea face parte din rețeaua transfrontalieră, vă adresăm respectuos rugămintea de a ne comunica intenția de a participa în calitate de membru, prin e-mail sau telefonic, la următoarele date de contact:

Dna. Daniela Măntărău – Expert monitorizare și raportare, e-mail: daniela.mantarau@gmail.com, tel.: +40752.404.056.

Dl. Ghenadie Gandrabura – Manager de proiect, e-mail: ghenadieg@yahoo.com, tel.: +40787.607.766.

până la data de 29.06.2017, ora 16.00.