A DOUA ÎNTÂLNIRE A MEMBRILOR RETELEI TRANSFRONTALIERE

Fundația EMMA (România), partener lider în cadrul Proiectului „Uniți pentru o piață a muncii comună: o abordare integrată privind mobilitatea forței de muncă în regiunea transfrontalieră România-Bulgaria”, împreună cu partenerul său, Centrul European de Informare (Bulgaria), au organizat vineri, 28 iulie 2017, la Giurgiu, cea de-a doua întâlnire a Rețelei Transfrontaliere de angajabilitate, constituite din companii de recrutare, autorități locale și școli profesionale.

Întâlnirea a avut ca scop să ofere actorilor relevanți posibilitatea de a discuta problemele, nevoile și cerințele pieței muncii din zona de implementare a proiectului (județele Giurgiu și Teleorman din România și districtele Ruse și Veliko Tarnovo din Bulgaria), pentru a încuraja integrarea zonei transfrontaliere în materie de ocupare și mobilitate a forței de muncă.

Experții proiectului au făcut o sinteză a primelor activități din proiect, respectiv a studiului comun privind nevoile și cerințele pieței muncii din regiunea de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria, urmată de prezentarea în detaliu a problemelor legate de piața forței de muncă din județele Giurgiu și Teleorman.

În contextul prezentat, participanții din România au folosit oportunitatea pentru a descrie activitatea instituției pe care o reprezintă, competențele relevante pentru piața muncii și realizările avute în ultimii ani, precum și calificările și cursurile de formare pe care le furnizează sau, promovează, după caz.

Întâlnirea a cuprins, totodată, un atelier pentru facilitarea schimbului de experiență, împărțit în două sesiuni, astfel încât bunele practici identificate de membrii rețelei transfrontaliere în prima parte a discuțiilor să dea naștere unor idei și proiecte de multiplicare, în cea de a doua. Ca urmare, se preconizează ca, pe măsura implementării proiectului, informațiile generate de activitatea fiecărui membru să poată fi comunicate facil celorlalți actori, iar datele relevante pentru angajabilitate să fie procesate rapid și diseminate cu ajutorul platformei online către beneficiarii români și bulgari din regiunea transfrontalieră.

Până la finele implementării, proiectul va furniza un studiu pentru identificarea nevoilor și cerințelor pieței muncii din regiunea transfrontalieră, o rețea de angajabilitate a actorilor relevanți (companii de recrutare, autorități locale și școli profesionale), o campanie de conștientizare privind oportunitățile pe piața muncii și două ghiduri pentru angajații și angajatorii din regiunea transfrontalieră, patru târguri de joburi, consiliere profesională și psihologică pentru 200 de tineri, precum și o platformă online de locuri de muncă disponibile în zona de implementare a proiectului.

Pentru informații suplimentare vă rugam să ne contactați la:

Dna. Daniela Măntărău – Expert monitorizare și raportare

e-mail: daniela.mantarau@gmail.com, tel.: +40752.404.056

Dl. Ghenadie Gandrabura – Manager de proiect

e-mail: ghenadieg@yahoo.com, tel.: +40787.607.766