RAPORT AL TÂRGULUI DE LOCURI DE MUNCA ORGANIZAT LA GIURGIU, ÎN 20-21.10.2017

Fundația EMMA (România) și partenerul său Centrul European de Informare (Bulgaria) au organizat la Giurgiu (județul Giurgiu), în intervalul 20-21 octombrie 2017, primul târg de locuri de muncă în partea română a zonei transfrontaliere, în cadrul proiectului Uniți pentru o Piață a Muncii Comună: O abordare integrată privind mobilitatea forței de muncă în regiunea transfrontalieră România–Bulgaria”.

Târgul de locuri de muncă vine în continuarea activităților de conștientizare și networking din proiect, respectiv inițierea rețelei transfrontaliere de angajabilitate formată din companii de recrutare, autorități locale și școli profesionale, pe fondul creșterii cererii de locuri de muncă în regiune și al deschiderii angajatorilor pentru organizarea de stagii de practică și internship-uri, menite să faciliteze integrarea candidaților la noul loc de muncă.

Pentru a asigura o implementare eficientă a proiectului, realizarea obiectivelor, activitatea și rezultatele acestuia, organizarea târgului de locuri de muncă a fost promovată printr-un comunicat de presă.

Târgul s-a desfășurat în zona centrală a municipiului Giurgiu, pe durata a două zile, astfel:

  • vineri, 20.10.2017, 10:00-18:00, la restaurantul Miorița, Str. Vasile Alecsandri nr. 6;

  • sâmbătă, 21.10.2017, 10:00-18:00, la Galeriile de Artă din Str. Mircea cel Bătrân nr. 92.

Pe baza invitației de participare la eveniment s-au înscris 20 de angajatori din Bulgaria și peste 30 de angajatori din România, reprezentând atât mediul privat, cât și pe cel public.

În spațiile închiriate, cu iluminare naturală și posibilitate bună de proiecție pe timpul zilei, cu o capacitate de primire pentru aproximativ 200 de persoane în condiții optime, au fost instalate mese la care candidații să poată completa formularele puse la dispoziție de organizatori, după înregistrare și primirea pachetului promoțional din partea proiectului UNITED, a cărui echipă a asigurat vizibilitatea parametrilor proiectului prin instalarea elementelor de logistică previzionate (proiector, roll-up, stative pentru pliante etc.) și acordarea de consultanță celor interesați.

Participarea publicului-țintă nu doar a atins indicatorii propuși, dar a depășit așteptările, ridicându-se la un număr total de peste 300 de participanti, certificând atât rezultatele studiului sociologic realizat prin proiect, cât și gradul mare de diseminare a ofertei proiectului în piața locală a muncii și în rândul angajatorilor bulgari.

Nu în ultimul rând, participanților aflați în căutarea unui loc de muncă le-au fost prezentate informații despre:

  • locurile de muncă disponibile, potrivite calificărilor personale deținute,

  • angajatorii relevanți pentru domeniul de calificare respectiv, prezenți în eveniment,

  • alte medii de unde pot accesa informații cu privire la locurile de muncă de pe piața muncii,

  • tehnici de elaborare a CV-ului și scrisorii de intenție,

  • modalitatea de prezentare în cadrul unui interviu.

Concluzii

Primul târg de locuri de muncă în partea română a zonei transfrontaliere, în cadrul proiectului Uniți pentru o Piață a Muncii Comună: O abordare integrată privind mobilitatea forței de muncă în regiunea transfrontalieră România–Bulgaria” a atras la un loc angajatorii romani și bulgari determinad ca un numar de peste 300 de candidați din judetul Giurgiu aflați în căutare de locuri de muncă, sa comunice cu potentialii angajatori si sa primeasca materiale promoționale și informative realizate in cadrul proiectului.

Fundația EMMA (România) și Centrul European de Informare (Bulgaria) respectă și susțin egalitatea de șanse și de tratament, care are la bază participarea deplină și efectivă a fiecărei persoane la viața economică și socială, fără deosebire pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală.