RAPORT AL TÂRGULUI DE LOCURI DE MUNCA ORGANIZAT LA ALEXANDRIA ÎN PERIOADA 19-20.04.2018

  1. Cadrul evenimentului

Fundația EMMA (România) și partenerul său Centrul European de Informare (Bulgaria) au organizat la Alexandria (județul Teleorman), în intervalul 19-20 aprilie 2018, al doilea târg de locuri de muncă în partea română a zonei transfrontaliere, în cadrul proiectului Uniți pentru o Piață a Muncii Comună: O abordare integrată privind mobilitatea forței de muncă în regiunea transfrontalieră România–Bulgaria”.

Evenimentul vine în continuarea activităților de conștientizare și networking din proiect, respectiv activitatea rețelei transfrontaliere de angajabilitate formată din companii de recrutare, autorități locale și școli profesionale, pe fondul unui număr ridicat de șomeri la nivelul întregului județ, de 13.840 de persoane la sfârșitul lunii martie, din care peste 11.000 în mediul rural și doar 2.800 în cele 5 orașe ale Teleormanului. Târgul de locuri de muncă s-a adresat publicului aflat în căutarea unui loc de muncă pe fondul creșterii sezoniere a cererii de locuri de muncă în regiune și al deschiderii angajatorilor pentru completarea personalului cu noi angajați cu experiență, dar și pentru identificarea de resursă umană tânără pentru care să fie posibilă organizarea de stagii de practică și internship-uri care să faciliteze integrarea lor la noul loc de muncă. De asemenea, din publicul țintă au făcut parte persoanele care doresc să se orienteze/reorienteze profesional.

Pentru a asigura o implementare eficientă a proiectului, realizarea obiectivelor, activitatea și rezultatele acestuia, organizarea târgului de locuri de muncă a fost promovată printr-un comunicat de presă.

  1. Organizarea evenimentului

Târgul de locuri de muncă s-a desfășurat cu colaborarea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Teleorman, la Sala Polivalentă din Alexandria, pe durata a două zile, astfel:

  • joi, 19.04.2014, 08:3016:30
  • vineri, 20.10.2017, 08:3016:30.

Pe baza invitației de participare la eveniment, la târg s-au înscris 20 de angajatori din Bulgaria și peste 30 de angajatori din România, reprezentând atât mediul privat, cât și pe cel public.

În ceea ce privește profilul angajatorilor prezenți, companiile activează în agricultură și comerț cu piese de schimb pentru mașini agricole, reparații auto, comerț cu amănuntul și cu ridicata, construcții și distribuție de materiale de construcții, vânzări de locuințe, fabricarea mobilei, industria hotelieră și a ospitalității, turism și alimentație publică, media, entertainment, consultanță și recrutare de personal.

În spațiile închiriate ale Sălii polivalente, clădire recent modernizată al cărei foaier are o iluminare naturală și posibilitate bună de amenajare standuri pentru o capacitate de primire de aproximativ 200 de persoane în condiții optime, au fost instalate mese la care candidații să poată completa formularele puse la dispoziție de organizatori, după înregistrare și primirea pachetului promoțional din partea proiectului UNITED, a cărui echipă a asigurat vizibilitatea parametrilor proiectului prin instalarea elementelor de logistică previzionate (proiector, roll-up, stative pentru pliante etc.), acordarea de consultanță celor interesați și distribuirea Ghidul angajatorului către companiile prezente.

Participarea publicului-țintă s-a înscris în parametrii preconizați de AJOFM Teleorman,  ridicându-se la un număr de 54 în prima zi și de 156 în a doua zi, iar rezultatele târgului au confirmat repartizarea candidaților pe categorii socio-profesionale astfel: cei mai mulți șomeri, respectiv 91,49%, au studii primare, gimnaziale sau profesionale, în timp ce nivel de instruire liceal sau postliceal au doar 7,75% dintre persoanele fără un loc de muncă. Numai 0,76% dintre șomeri au studii superioare, această distribuție făcând dificilă abordarea locurilor de muncă ofertate de angajatorii bulgari, cu excepția domeniilor în care dificultățile de limbă au un impact mai mic (construcții, reparații auto, agricultură).

Profilarea participanților pe grupe de vârstă se prezintă astfel: cea mai afectată categorie de șomeri este cea cuprinsă între 40-49 de ani, fiind urmată de cei cu vârsta de peste 55 de ani și la sfârșit persoanele cu vârsta cuprinsă între 30-39 ani.

Pe parcursul târgului de locuri de muncă participanților le-au fost prezentate informații despre:

  • locurile de muncă disponibile, potrivite calificărilor personale deținute,
  • angajatorii relevanți pentru domeniul de calificare respectiv, prezenți în eveniment,
  • alte medii de unde pot accesa informații cu privire la locurile de muncă de pe piața muncii,
  • tehnici de elaborare a CV-ului și scrisorii de intenție,
  • modalitatea de prezentare în cadrul unui interviu.
  1. Concluzii

Din analiza Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Teleorman, informațiile relevante despre târgul de locuri de muncă au atins un număr total, la nivelul județului, de 975 de persoane participante aflate în căutarea unui loc de muncă și aproximativ 1000 de agenți economici contactați și invitați, din care 94 au oferit 625 de locuri de muncă vacante.

Primul târg de locuri de muncă la Alexandria, în cadrul proiectului Uniți pentru o Piață a Muncii Comună: O abordare integrată privind mobilitatea forței de muncă în regiunea transfrontalieră România–Bulgaria” a atras un număr total de 50 de angajatori (romani și bulgari) și 210 candidați aflați în căutare de locuri de muncă, pe durata a 16 ore de activitate, timp în care au fost distribuite materiale promoționale și informative.

Fundația EMMA (România) și Европейски информационен център (Centrul European de Informare – Bulgaria) respectă și susțin egalitatea de șanse și de tratament, care are la bază participarea deplină și efectivă a fiecărei persoane la viața economică și socială, fără deosebire pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală.

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul European de Dezvoltare Regională – FEDR, prin  Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria.