RAPORT AL ÎNTÂLNIRII FINALE A PARTENERILOR LA GIURGIU, ÎN DATA DE 25 MAI 2018

  1. Introducere

Fundația EMMA (România) și partenerul său Centrul European de Informare (Bulgaria) au organizat la Giurgiu, în data de 25 mai 2018, Întâlnirea Finală a partenerilor proiectului Uniți pentru o Piață a Muncii Comună: O abordare integrată privind mobilitatea forței de muncă în regiunea transfrontalieră România–Bulgaria”.

Întâlnirea a avut drept scop reunirea partenerilor din proiect pentru prezentarea rezultatelor implementării activităților desfășurate, conform graficului de implementare, în intervalul 02.03.2017 – 02.06.2018 și a modului în care a fost folosită contribuția totală de 446.213,59 Euro aferentă proiectului cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

  1. Program

Reuniunea finală a rețelei transfrontaliere de angajabilitate a avut loc la Hotel Sud - Sala Mare, str. Tineretului nr. 3, Giurgiu, în data de 25 mai, între orele 09:00 și 17:30. Evenimentul a început cu salutul de bun venit al managerului de proiect, domnul Ghenadie Gandrabură (Fundația EMMA, România).

Au mai prezentat: Prof. asociat Teodora Kaleynska – Coordonator proiect (Centru European de Informare, Bulgaria), dna Daniela Măntărău - Expert în monitorizare și raportare (Fundația EMMA, România), dl Cătălin GROSU – Expert Comunicare (Fundația EMMA, România), programul fiind după cum urmează:

09.00–09.30 – Înregistrarea participanților (pauză de cafea)

09.30–09.45 – Cuvânt de deschidere

                    Ghenadie Gandrabură – Manager de proiect (Fundația EMMA)

9.45–11.45 – Prezentarea rezultatelor proiectului, a problemelor întâmpinate și a bunelor practici identificate. Q&A

                    Ghenadie Gandrabură – Manager de proiect (Fundația EMMA)

11.45–12.00 – Pauză de cafea

12.00–14.00 – Prezentarea derulării proiectului în aria de implementare din Bulgaria, a problemelor întâmpinate și a bunelor practici identificate. Q&A.

                    Prof. asociat Teodora Kaleynska – Coordonator proiect (Centrul European de Informare)

14.00–15.00 – Prânz (Hotel Sud)

15.00–16.00 – Prezentarea activității de informare a publicului țintă cu ajutorul platformei online romania-bulgaria-jobs.eu și a altor medii de comunicare

                    Cătălin Grosu – expert comunicare (Fundația EMMA)

Angelina Markovska, PhD (Centrul European de Informare)

16.00–17.15 – Lecții învățate în implementarea proiectului transfrontalier și căi de urmat

                    Daniela Măntărău – expert monitorizare și raportare (Fundația EMMA)

17.15–17.30 – Rezumatul întâlnirii

                    Ghenadie Gandrabură – Manager de proiect (Fundația EMMA)

                    Prof. asociat Teodora Kaleynska – Coordonator proiect (Centru European de Informare, Bulgaria)

În total, peste 20 de persoane au participat la eveniment, reprezentând atât partenerii și actorii relevanți din proiect, cât și societatea civilă și mediile de comunicare.

  1. Desfășurarea întâlnirii

a) Prezentarea managerului de proiect asupra problemelor întâmpinate în implementare, a bunelor practici identificate și a rezultatelor finale ale proiectului

Managerul de proiect, dl Ghenadie Gandrabură, a început rezumatul activităților din proiect făcând o retrospectivă a obiectivelor generale și activităților specifice ale proiectului, printr-o prezentare susținută cu slide-uri Power point.

Primul element al prezentării a fost evocarea obiectivelor proiectului : un studiu comun pentru a identifica nevoile și cerințele pieței transfrontaliere a forței de muncă, o rețea de angajabilitate a tuturor părților interesate în recrutare de personal, o campanie de conștientizare a oportunităților de pe piața muncii și două ghiduri pentru angajații și, respectiv, angajatorii din regiunea transfrontalieră, patru târguri de locuri de muncă, consiliere profesională și psihologică pentru 200 de tineri, precum și o platformă online privind disponibilitatea locurilor de muncă în zona de implementare a proiectului.

Rezultatele succinte ale Studiului sociologic de cercetare a pieței forței de muncă din județele Giurgiu și Teleorman din România, respectiv regiunile administrative Ruse și Veliko Tarnovo din Bulgaria (piloni, așezare geografică, repere istorice, demografie, rata șomajului, economie și dinamica pieței forței de muncă etc.) efectuat în intervalul martie-iunie 2017 au fost prezentate publicului și stakeholder-ilor în luna iunie 2017, într-un eveniment public organizat la Giurgiu.

Vorbitorul a subliniat apoi crearea rețelei transfrontaliere de angajabilitate în intervalul iunie-octombrie 2017, prin care autorități publice locale, companii de recrutare și școli vocaționale au participat la întâlnirile de proiect care au avut loc la Veliko Turnovo – 20.07.2017; Giurgiu – 28.07.2017; Ruse – 05.10.2017 și Alexandria – 13.10.2017.

Cei 30 de stakeholderi înscriși în rețea au reprezentat în mod echilibrat cele două arii de implementare, din Bulgaria și România: câte 5 autorități publice locale (Primăria Giurgiu, Consiliul Județean Giurgiu, Primăria Bragadiru, Primăria Furculești și Primăria Suhaia din România; Municipalitățile Veliko Tarnovo și Lyaskovets, comunele Kilifarevo, Balvan și Pavel din Bulgaria), câte 5 instituții de educație vocațională (Liceul Tehnologic "Ion Barbu" Giurgiu, Colegiul Tehnic "Viceamiral Ioan Balanescu" Giurgiu, Fundația Ecologică GREEN - școala postliceală în domeniul asistenței medicale și de farmacie Giurgiu, Liceul Tehnologic Alexandria nr.1 Teleorman și Colegiul Tehnic "Anghel Saligny", Roșiorii de Vede Teleorman din România; Școala secundară "Vela Blagoeva", PGO Școala profesională secundară de design de modă "Nedka Ivan Lazarova" – Ruse, PGRKK "Liceul Profesional de Construcții Navale și Navigație", PGS Liceul Vocațional de Construcții, Arhitectură și Geodezie "Angel Popov" și PU "Sv. T.Tarnovski" din Bulgaria) și recrutori români și bulgari (Info Grup Giurgiu, Nova Force Tehnic Giurgiu, Mixt Consultanță Teleorman, DSS Guard Serv Teleorman, ASSD Teleorman din România; KRIB, Eli-96S, Agenția pentru Forța de Muncă Veliko Tarnovo, EuroPro Consult și Business Link din Bulgaria).

Crearea și lansarea a două ghiduri de angajabilitate, unul pentru angajați și unul pentru angajatori, a fost menționată de vorbitor, care a precizat că acestea conțin informații relevante despre piața muncii din regiunea transfrontalieră ușor de utilizat nu numai în cadrul proiectului UNITED, ci și de către operatori și public din afara acestuia: situația pieței forței de muncă la nivel local și transfrontalier; surse pentru locuri de muncă potențiale în regiunea transfrontalieră România-Bulgaria; contextul pieței muncii la nivelul UE și al pieței locale; instrucțiuni pentru crearea de CV-uri și scrisori de intenție; noțiuni de bază atât pentru organizarea de către angajator, cât și pentru susținerea interviurilor de angajare; cadrul și facilitățile juridice pentru angajarea de personal din alte state; cultura organizațională și de lucru în România și Bulgaria etc.

Vorbitorul a prezentat apoi campaniile de conștientizare și târgurile de joburi  derulate din luna iunie 2017 până în prezent (mai 2018), pentru ca persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă să intre în posesia informațiilor relevante: 4 târguri de joburi la Veliko Tarnovo (18-19.10.2017, 214 participanți), Giurgiu (20-21.10.2017, 305 participanți), Ruse (06.07.03.2018, 205 participanți) și Alexandria (19 -20.03.2018, 210 participanți).

Prezentarea managerului de proiect s-a încheiat cu informații despre o altă activitate esențială a proiectului: consilierea profesională și psihologică pentru 200 de tineri din zona de implementare, implicând grupuri a câte 25 de elevi provenind de la liceul „Ion Barbu” și Colegiul Tehnic „Viceamiral Ioan Bălănescu” din Giurgiu (noiembrie 2017), Liceul Tehnologic nr.1 Alexandria și Liceul Tehnic Anghel Saligny din Roșiori de Vede, Teleorman (februarie 2018).

Cu precizarea că, în ceea ce privește implementarea platformei online, prezentarea rezultatelor va fi făcută de expertul în comunicare, vorbitorul a tras concluziile cuantificabile numeric privind rezultatele proiectului: 10 administrații publice locale implicate din regiunea transfrontalieră; 10 ONG-uri din regiunea transfrontalieră; 60 companii private; 10 firme de recrutare; 200 de tineri din școlile profesionale asistați și consiliați; 10 școli profesionale; 4840 cetățeni din regiunea transfrontalieră care au intrat în mod direct în contact cu proiectul; 6000 vizitatori unici online care au vizitat platforma de locuri de muncă online.

b) Prezentarea coordonatorului bulgar privind aria sa de implementare

Începând cu ora 12:00, având în vedere prezentarea exhaustivă anterioară a managerului de proiect, reprezentanta Centrului European de Informare din Bulgaria, doamna prof. asociat Teodora Kaleynska – Coordonator proiect a susținut o prezentare despre atitudinea specifică a pieței muncii în regiunea transfrontalieră, necesitatea extinderii activității companiilor pentru ocuparea forței de muncă și recrutare, necesitatea unei infrastructuri mai bune de comunicare între angajați și angajatori, pe de o parte și dintre actorii relevanți de pe cele două maluri ale Dunării, pe de altă parte.

De asemenea, vorbitoarea a transmis autorităților un mesaj privind nevoia de mai multe programe de prevenire a abandonului școlar în anii terminali și a șomajului în rândul tinerilor, de formare în profesii noi, în concordanță cu dezvoltarea tehnologiei, de preîntâmpinare a migrației masive a forței de muncă din zonele rurale spre marile aglomerări urbane, scoțând în evidență ca suport bunele practici rezultate din cooperarea cu partenerul român din proiect. Nu în ultimul rând, a precizat doamna Kaleynska, aceste rezultate fac trimitere la nevoia de educație practică, la contacte intensive de afaceri bilaterale, o mai bună colaborare a școlilor și formatorilor cu angajatorii, introducerea de stimulente financiare pentru profesori și pentru IMM-uri (pentru promovare), de sprijin pentru grupurile vulnerabile din punct de vedere social, inclusiv programe de instruire pentru organizațiile de afaceri. Se speră ca rezultatele proiectului UNITED să devină model și bază de creare a unor noi proiecte comune bulgaro-române, care să preia legăturile astfel create și să le ducă mai departe, pe noi coordonate de dezvoltare în regiunea transfrontalieră.

A urmat pauza de prânz, oferită în Hotel Sud - Sala de mese.

c) Prezentarea activității de informare a publicului țintă cu ajutorul platformei online

Întâlnirea a continuat de la ora 15:00 cu prezentarea lecțiilor învățate odată cu implementarea platformei de joburi romania-bulgaria-jobs.eu, un atractor pentru angajatori, agențiile publice de ocupare, școli și formatori privați, ca și pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

Vorbitorul, Cătălin Grosu – expert Comunicare din partea Fundației Emma, a făcut o trecere în revistă a facilităților portalului, a prezentat principalele instrumente de publicare a locurilor disponibile de către angajatori și a solicitărilor de joburi de către utilizatorii individuali, apoi a subliniat cum și în ce măsură au fost depășite dificultățile de translatare a informațiilor între cele două limbi din aria de implementare: chiar dacă la acest moment AI-ul (inteligența artificială) utilizat de mașina Google Translate mai are unele inconveniente, efortul de diseminare bazat pe aceste tehnologii nu trebuie să se diminueze, căci ele se vor dezvolta și mai mult, vor fi introduse elemente conexe de traducere vocală și viitoarele proiecte transfrontaliere vor beneficia de și mai multe facilități de comunicare online și inter-personală.

S-a mai constatat că, în timp ce popularitatea Facebook prezintă o facilitate de diseminare dar și riscul dependenței de un terț privat cu politici de piață incontrolabile față de interesele proiectului, portalul propriu are avantaje vădite dar suferă de reținerea de care au dat dovadă angajatorii în urcarea informațiilor despre posturile libere în portal, cauzată de lipsa abilităților și competențelor de utilizare a calculatorului în rândul personalului care răspunde de resursa umană sau chiar de lipsa personalului dedicat acestei activități. În concluzie, cel puțin în următorii 5-7 ani, abordările în proiecte viitoare în arealul transfrontalier ar trebui să includă bugete separate pentru externalizarea activității suport de încărcare a bazei de date și facilitare a diseminării.

d) Lecții învățate în implementarea proiectului transfrontalier și căi de urmat

Doamna Daniela Măntărău – expert monitorizare și raportare (Fundația EMMA) a încheiat seria prezentărilor de la Întâlnirea Finală a proiectului UNITED. Vorbitoarea a abordat fiecare activitate din proiect, modul în care au fost identificați stakeholderii și îndrumați în implementare, experții aduși ca suport la întâlnirile din proiect pentru pregătirea suplimentară a partenerilor pe subiectele identificate ca dificile, relația cu autoritățile și deschiderea pentru cooperare observată la agențiile de ocupare a forței de muncă, nevoia de formare în gestionarea proiectelor cu finanțare care implică un nivel de pregătire minim al actorilor relevanți din zona de implementare, pentru a putea continua punțile de comunicare deschise cu ocazia unui astfel de proiect.

  1. Concluzii

În încheiere, doamna profesor asociat Teodora Kaleynska - coordonator de proiect la Centrul European de Informare și dl Ghenadie Gandrabură – manager de proiect au mulțumit tuturor celor implicați în implementarea proiectului, atât în sfera autorităților publice, cât și în mediul privat și și-au declarat totala disponibilitate pentru follow-up și îndrumare dincolo de granițele proiectului UNITED, ca soluție pentru continuarea dezvoltării economico-sociale în zonă și de lansare a unor noi proiecte comune.